Ydelser

Nedrivning

Vi udfører alle typer opgaver indenfor nedrivning; total og delvis nedrivning samt ud- og indvendig nedrivning. Blandt andet nedrivning af huse.

DK Nedbrydning har fokus på bæredygtig og miljørigtig håndtering af al byggeaffald fra start til slut.

Miljøsanering

Vi udfører miljøsanering indenfor asbest, pcb, skimmelsvamp, zink, bly kviksølv og cadium.

Alt saneringsarbejde udføres i forhold til gældende regler af kvalificerede medarbejdere, der har en naturlig tilgang og respekt for vores omgivelser og miljø.

Screeningsrapport

Vi tilbyder komplet screening af alle typer ejendomme og kortlægger samt synliggør eventuelle problemstillinger i form af forureninger.

Send os en besked

Få et uforpligtende tilbud